За записване в учебен център „Знам и мога“ през учебната 2020/2021 е необходимо да бъде подадено заявление като приложения файл.