Такси през учебната 2020/2021 година (септември – май)

Таксата се определя спрямо броя дни, които детето е посещавало през месеца

  • При посещения от 14 дни до пълен месец – 10 лв на ден.
  • При посещения от 9 до 13 дни – 13 лв. на ден.
  • При посещения под 9 дни – 15 лв. на ден.