ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013
– УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ВКЛЮЧВА:

 • СХЕМА „АЗ МОГА ПОВЕЧЕ”
 • /в обученията предлагани по аз мога повече, могат да се включват и хора без ваучери, те си заплащат обучението сами- записването става по телефон или на място./

 • СХЕМА „РАЗВИТИЕ” – ТУК СА ОБУЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИ ОТ ЦЕНТЪРА ОТ 2010 ДО 2012Г КЪМ ОБЩИНИТЕ В СТРАНАТА.
 • ПО ТАЗИ СХЕМА НЯМА ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ КЪМ МОМЕНТА
  списък с извършените обучения

 • СХЕМА „НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ”
 • НЯМА ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ КЪМ МОМЕНТА
  списък с извършените обучения

  разработено от creativedesign.bg