Професия “Сервитьор-барман”, код 811080

1. Професия “Сервитьор-барман”, код 811080
1.1. специалност “Обслужване на заведения в обществено хранене” – втора степен на професионална квлификация

Как да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курса

разработено от creativedesign.bg