Професия “Готвач”, код 811070

1. Професия “Готвач”, код 811070
1.1. специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 – втора степен на професионална квалификация.

Как да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курса

разработено от creativedesign.bg