Професия “Оператор в производство на облекло”, код 542050

1. Професия “Оператор в производство на облекло”, код 542050
1.1. специалност “Производство на облекло от текстил”, код 5420501 – втора степен на професионална квалификация.

Как да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курса

разработено от creativedesign.bg