Професия “Оператор на компютър”, код 482030

1. Професия “Оператор на компютър”, код 482030
1.1. специалност “Текстообработване”, код 4820301 – първа степен на професионална квалификация.

Как да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курса

разработено от creativedesign.bg