Професия “Офис-секретар”, код 346020

1. Професия “Офис-секретар”, код 346020
1.1. специалност “Административно обслужване”, код 3460201 – втора степен на професионална квалификация.

Как да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курса

разработено от creativedesign.bg