Професия –Офис мениджър, код -346010

1. Професия –Офис мениджър, код -346010
1.1. Специалност –Бизнес администрация код -3460101, трета степен на професионална квалификация

Как да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курса

разработено от creativedesign.bg