Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, код 345050

1. Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, код 345050
1.1. специалност “Малък и среден бизнес”, код 3450501 – втора степен на професионална квалификация.

Как да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курса

разработено от creativedesign.bg