Професия “Икономист”, код 345120

1. Професия “Икономист”, код 345120
1.1. специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204 – трета степен на професионална квалификация

Как да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курса

разработено от creativedesign.bg