Професия “Финансист”, код 343010

Професия “Финансист”, код 343010

1.1. специалност “Банково дело”, код 3430101 – трета степен на професионална кавилификация;
1.2. специалност “Застрахователно и осигурително дело”, код 3430102 – трета степен на професионална квалификация.

Как да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курсаКак да се запиша за курса

разработено от creativedesign.bg